BASE DE MESA JANTAR TRIANGULAR TRÓYA 130CM / 140CM / 150CM